زمانبندی کلاسهای آموزشگاه موسیقی گلبانگ
 نام کلاس
روز
زمان
 نام استاد
    گیتار    شنبه، دوشنبه ،چهارشنبه
 عصر  استادA
    گیتار    یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه
 صبح  استاد B
    ویالون    شنبه ،دوشنبه  عصر  استاد C
    ویالون    چهارشنبه ، پنجشنبه  عصر  استاد D
    تار ،سه تار
    شنبه ، دوشنبه
 صبح  استاد F
   تار ،سه تار     سه شنبه
 عصر  استادR
   موسیقی کودکان (ارف )
    همه روزه
صبح و عصر
استاد H
   آواز پاپ
    شنبه ،چهارشنبه
عصر
استاد G
   آواز کلاسیک
    پنج شنبه
صبح و عصر
استادT
   پیانو
    یکشنبه ،سه شنبه،پنج شنبه
عصر
استاد S
   کیبورد (ارگ )
    شنبه ، پنجشنبه
صبح و عصر
 استاد X
   دف _ تنبک
   سه شنبه، پنجشنبه
عصر
استادY

نظرسنجی
آیا از عملکرد اساتید و زمانبندی کلاسها رضایت دارید؟


 مشاهده نتایج
طراحی سایت : پیام گستر